Het behandeltraject

Stel, u hebt last van uw knie, of van uw schouder of enkel. U wilt van de pijn af en weer vrij kunnen bewegen. Via de zorgzoeker vindt u een aangesloten fysiotherapeut uit het CQC-register bij u in de buurt. Deze fysiotherapeut brengt u na een eerste onderzoek in contact met een case manager, een zeer bekwame fysiotherapeut die u onderzoekt, samen met een orthopedisch chirurg. Hierbij worden allerlei meetgegevens omtrent de functionaliteit van het gewricht vastgelegd.

Door het analyseren van uw meetgegevens kan zowel uw operatie als uw revalidatie beter worden uitgevoerd. Zo kan het zijn dat de metingen aanleiding geven tot extra zorg voordat u geopereerd wordt. U kunt daarbij denken aan fysiotherapie voorafgaand aan de operatie. Hierdoor kunt u de operatie veilig ondergaan zonder risico op complicaties in de nabehandeling.

Na de operatie

Na de operatie start de nabehandeling. U wordt behandeld door de fysiotherapeut bij wie u zich had aangemeld. Dit traject wordt volledig op uw mogelijkheden afgestemd. Het heeft tot doel u zo goed mogelijk te laten herstellen van de operatie. U kunt zo snel mogelijk weer actief zijn.

Tijdens de nabehandeling wordt op vaste momenten de voortgang gemeten. Dankzij deze metingen kunnen we u goed inlichten over de functie van uw gewricht in relatie tot de tijdsduur na de operatie. U bespreekt dan ook, samen met de fysiotherapeut en de orthopedisch chirurg, welke functies u weer kunt gaan uitvoeren met het geopereerde gewricht.

De nabehandeling duurt drie tot negen maanden. U wordt één tot drie keer per week behandeld. Een behandeling duurt één tot twee uur, in een uitstekende oefenaccommodatie. Soms zijn er groepsessies mogelijk. U kunt de vorderingen van uw nabehandeling ook zelf online volgen.

Objectief en transparant

Uw CQC-fysiotherapeut baseert de nabehandeling op wetenschappelijk effectief gebleken behandelmethoden. Wat niet werkt, krijgt u niet aangeboden. Hij maakt daarbij gebruik van OrthoNet. Daarin wordt de orthopedische ketenzorg objectief en transparant vastgelegd. U bent zo verzekerd van de beste zorg.