Voordelen netwerk

Het netwerk van Combined Quality Care biedt voor fysiotherapeuten tal van voordelen. Zo beweegt u zich als fysiotherapeut in een kwaliteitsnetwerk waarin u ondersteund wordt in transparant handelen in specialistische ketenzorg in bewegingsklachten. U lift mee op de volumeafspraken tussen CQC en Achmea. Ook kunt u profiteren van gezamenlijke inkoopvoordelen.

Bovendien is uw fysiotherapiepraktijk voor elke patiënt vindbaar via de zorgzoeker op de website van CQC. Verder levert CQC u alle benodigde marketingmaterialen. Kortom, uw praktijk straalt kwaliteit uit, wat een positief effect heeft op het werven en binden van patiënten.

Het digitale netwerk waartoe u toegang krijgt als u van OrthoNet gebruik gaat maken, voldoet volledig aan de eisen conform wet- en regelgeving omtrent veiligheid en privacy van patiëntengegevens. Op deze manier is ook de integrale online toegankelijkheid voor deelnemende fysiotherapeuten en orthopedisch chirurgen gewaarborgd.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd om zich aan te sluiten bij CQC, dan ziet het aanmeldingsproces er voor u als volgt uit:

Kennis vergroten

Als deelnemende fysiotherapeut krijgt u scholing aangeboden, zowel bij het van start gaan met OrthoNet als jaarlijks in de vorm van geaccrediteerde nascholing.

Introductiescholing

Door middel van e-learning maakt u zich eigen hoe u als fysiotherapeut logistiek functioneert binnen het netwerk. Ook krijgt u online uitleg over het gebruik van het CQC-register. Bovendien organiseert CQC voor starters een symposium over klinimetrie en de Live Learning day.

Op de Live Learning day gaat u in op de theorie en praktijk van Saw Bones. Ook volgt u een ‘live stream’ operatie in de OK en u gaat samen met u collega’s nader in op de metingen en de interpretaties van de centrale fysiotherapeut.  Ook komen de inhoud en opbouw van de oefentherapie en de groepstherapie aan bod.

Neemt u deel aan het netwerk als centrale fysiotherapeut, dan krijgt u extra scholing aangeboden om de tests op landelijk niveau valide uit te voeren zodat de data bruikbaar zijn voor wetenschappelijk onderzoek.

Nascholing

Eenmaal ingewerkt volgt u elk jaar een masterclass. Daarmee blijft uw kennis up to date omtrent de ontwikkelingen binnen uw specialisatie. Eens in de drie jaar vindt het CQC Congres plaats. Daarin worden de onderzoeken gepresenteerd die in samenwerking met CQC worden uitgevoerd. Zo wordt u op de hoogte gebracht van de vorderingen in de kwaliteit van orthopedische en fysiotherapeutische ketenzorg, waarin u als deelnemende fysiotherapeut een cruciale rol vervult.