Raad van Advies

Raad van Advies

De directie van CQC wordt bijgestaan door een Raad van Advies. De raad is zorgvuldig samengesteld uit twee prominente persoonlijkheden uit diverse geledingen van de medische en paramedische wereld. Beide leden hebben ieder een specifiek specialisme met een spilfunctie binnen een groot medisch netwerk. De raad dient als klankbord en denktank voor de directie en adviseert over uiteenlopende zaken, van kwaliteit tot beleid en de uitvoering daarvan.

De Raad van Advies bestaat uit:


Professor dr. Rob de Bie

Rob de Bie is fysiotherapeut, bewegingswetenschapper en epidemioloog. Hij is als hoogleraar verbonden aan onderzoeksschool Cahpri en CEBP van Universiteit Maastricht. Hij is als zodanig verantwoordelijk voor het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van aandoeningen van het bewegingsapparaat, evenals de ontwikkeling van evidence based richtlijnen. Daarnaast enthousiasmeert hij gebruikers voor intelligente patiëntvolgsystemen, zoals die van Combined Quality Care. Hij is initiatiefnemer in de ontwikkeling van expertsystemen in de gezondheidszorg.

Dr. Erik Raven

Erik Raven is als orthopedisch chirurg werkzaam bij het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn. Hij heeft zijn opleiding gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam en aan de Vrije Universiteit van Brussel. Zijn specialisatie volgde hij aan het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, het Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam en Tergooiziekenhuizen in Hilversum. Hij is gespecialiseerd in sportorthopedie in het bijzonder van de schouder, trauma en arthroscopische orthopedie. Hij heeft ruim veertien publicaties op zijn naam staan en is bestuurslid van de Nederlandse Arthroscopie Vereniging.