Onze ambities

De gezondheidszorg verandert in hoog tempo. Kwaliteit van zorg en daarmee het meten en registreren van behandelresultaten spelen naast de tevredenheid van de patiënt in toenemende mate een rol. Ook de politiek eist transparantie van het zorgtraject en de uitkomsten ervan. Bovendien wordt de rol van de verzekeraar als sturend orgaan binnen de gezondheidszorg steeds belangrijker.

Dit betekent dat zorgpaden goed omschreven moeten worden met inzicht in de objectieve resultaten van conservatieve en operatieve interventies. Het meten van behandelresultaat is een belangrijk instrument om de kwaliteit ervan te objectiveren. Het creëren van een benchmark maakt het mogelijk inzicht te krijgen in het resultaat van behandelingen. Daardoor kan ook de kwaliteit tussen zorgprofessionals worden vergeleken. Alleen door op objectieve wijze het resultaat van een behandeling te bepalen is het mogelijk om de kwaliteit van zorg aan patiënten te verhogen. OrthoNet is hiervan een goed voorbeeld.

De missie van CQC is dan ook de kwaliteit van fysiotherapeutische en orthopedische ketenzorg te vergroten. Dit is realiseerbaar door samenwerking te bevorderen tussen orthopedisch chirurgen en fysiotherapeuten volgens wetenschappelijke onderbouwde protocollaire behandeling vanuit een kwaliteitsnetwerk. Daarbij worden behandelresultaten objectief volgens internationale normen geregistreerd en vergeleken (benchmark) zodat het handelen in de fysiotherapeutische en orthopedische ketenzorg transparant wordt. CQC zal zich blijven inspannen om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren door het ontwikkelen van kwaliteitsregisters in fysiotherapeutische en orthopedische ketenzorg.