Over CQC

Combined Quality Care groeit uit tot het grootste orthopedische kwaliteitsnetwerk van Nederland. Daarin bevordert CQC de kwaliteit van orthopedische en fysiotherapeutische ketenzorg dankzij samenwerking tussen eerste- en tweedelijns zorgverleners en door wetenschappelijk onderzoek naar de behandelresultaten van deze samenwerking.

De deelnemende fysiotherapeuten staan geregistreerd in een register. Er is een register voor voorste kruisband en een schouderregister voor fysiotherapeutische en orthopedische ketenzorg. Meer registers zijn in ontwikkeling. CQC helpt als landelijk netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten en orthopedisch chirurgen patiënten snel en (kosten)effectief van hun bewegingsklachten af.

Wapenfeiten

2007
Henk van der Hoeven, Rob Tamminga en Arno Mooring richten CQC op.

2008
De ontwikkeling van het voorstekruisbandregister wordt gestart.

2009
Marktonderzoek wijst uit dat er behoefte is aan een keten-EPD binnen de zorgketen fysiotherapie en orthopedie. Er blijkt draagvlak bij diverse beroepsorganisaties (KNGF, NOV en NVA). De ontwikkeling van OrthoNet wordt gestart in samenwerking met orthopedisch chirurgen, fysiotherapeuten en wetenschappelijk onderzoekers.

2010
De realisatie van wetenschappelijke borging via professor dr. Rob de Bie van Universiteit Maastricht wordt een feit. Daardoor kunnen transparantie en objectiviteit van data op microniveau worden gewaarborgd.
Fysiometrics wordt partner om de klinimetrie te implementeren.
Het  Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg sluit een transmurale DBC met het voorstekruisbandregister van CQC als basis.

2011
Er wordt een benchmark ontwikkeld waarmee orthopedisch chirurgen en fysiotherapeuten hun intensieve samenwerking statistisch zichtbaar, transparant en meetbaar maken.

2012
De benchmark wordt geïmplementeerd binnen de CQC-registers, parallel aan de registratie van meetgegevens conform BIBO.